Pino Magma info

Våra Pino Magma viner kommer från ett vinkooperativ i tyska ”Baden” med namnet Pino Magma Kaiserstuhl. Detta område är känt för sina vinodlingar sedan flera århundranden. Från deras hemsida:

14 Kaiserstuhl vingårdar grundade 2019 Pino Magma kooperativet som äger det skyddade varumärket Pino Magma.

Vår idé och gemensamma vision: Vi vill göra kvalitetsmärket från Kaiserstuhl, vår vinregion, känd över hela världen.

Med vårt märkesvin Pino Magma vill vi även stärka den Kaiserstuhlska livs- och njutningskulturen.

Sist men inte minst ser vi till att vårt unika och mångsidiga natur- och kulturlandskap som vi är nära förbundna med bevaras.

Den skyddade geografiska ursprungsbenämningen är ” Baden-Kaiserstuhl”.

Ursprungsbenämningen skyddar våra vinodlingsregioner, eftersom alla kvalitetsviner som bär namnet på en odlingsregion måste komma från denna specificerade region och uppfylla specifika kvalitetsstandarder. Detta inkluderar bland annat att vart och ett av dessa viner måste genomgå och klara ett kvalitetsvinstest. Vidare ska kvalitetsnivån anges på etiketten.
Som en grön ö reser sig Kaiserstuhl 100 kvadratkilometer ur Rhenslätten mellan Schwarzwald och Vosges. Bildad av vulkanisk sten och bortskämd av det milda klimatet, har detta skiftande natur- och kulturlandskap sedan århundraden formats av vinodling.
Innehållet av basalt och vulkaniskt berg garanterar komplexa viner i flera lager. Solen och det milda mikroklimatet i kombination med begränsad avkastning av små tomter och typiska terrasser garanterar speciell kvalitet på druvorna.

Pino Magma är lika enastående som landskapet är unikt.

 

Geologi:

Kaiserstuhl-området är en utdöd vulkan. Kaiserstuhls ”vulkaniska hjärta” ligger i väster, medan den östra delen består av skiktade kalkbergsarter. Geologiska processer och stora mängder kalkhaltig flygsand från alperna skapade under senaste istiden upp till 40 m. tjocka lager med sediment med idealiska förutsättningar för vinodling.

Klimat:

Kaiserstuhl har till viss del nästan medelhavsklimat med en årsmedeltemperatur på 9,9°C, en genomsnittlig temperaturskillnad på 18,5°C mellan vinter och sommar, och är därmed en av de varmaste regionerna i Tyskland. Vogesernas regnskugga och klimatpåverkan från Burgund skapar ofta ett varmt och torrt klimat av medelhavskaraktär under sommaren.

 

 

Alla vita viner med varumärket ”Pinot Magma” är producerade på Pinot Gris & Pinot Blanc och har odlats på detta område med vulkaniskt ursprung som ger dessa viner dess komplexa och smakrika karaktär.

 

Se även:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaiserstuhl

Våra Pino Magma viner kommer från ett vinkooperativ i tyska ”Baden” med namnet Pino Magma Kaiserstuhl. Detta område är känt för sina vinodlingar sedan flera århundranden. Från deras hemsida:

14 Kaiserstuhl vingårdar grundade 2019 Pino Magma kooperativet som äger det skyddade varumärket Pino Magma.

Vår idé och gemensamma vision: Vi vill göra kvalitetsmärket från Kaiserstuhl, vår vinregion, känd över hela världen.

Med vårt märkesvin Pino Magma vill vi även stärka den Kaiserstuhlska livs- och njutningskulturen.

Sist men inte minst ser vi till att vårt unika och mångsidiga natur- och kulturlandskap som vi är nära förbundna med bevaras.

Den skyddade geografiska ursprungsbenämningen är ” Baden-Kaiserstuhl”.

Ursprungsbenämningen skyddar våra vinodlingsregioner, eftersom alla kvalitetsviner som bär namnet på en odlingsregion måste komma från denna specificerade region och uppfylla specifika kvalitetsstandarder. Detta inkluderar bland annat att vart och ett av dessa viner måste genomgå och klara ett kvalitetsvinstest. Vidare ska kvalitetsnivån anges på etiketten.
Som en grön ö reser sig Kaiserstuhl 100 kvadratkilometer ur Rhenslätten mellan Schwarzwald och Vosges. Bildad av vulkanisk sten och bortskämd av det milda klimatet, har detta skiftande natur- och kulturlandskap sedan århundraden formats av vinodling.
Innehållet av basalt och vulkaniskt berg garanterar komplexa viner i flera lager. Solen och det milda mikroklimatet i kombination med begränsad avkastning av små tomter och typiska terrasser garanterar speciell kvalitet på druvorna.

Pino Magma är lika enastående som landskapet är unikt.

 

Geologi:

Kaiserstuhl-området är en utdöd vulkan. Kaiserstuhls ”vulkaniska hjärta” ligger i väster, medan den östra delen består av skiktade kalkbergsarter. Geologiska processer och stora mängder kalkhaltig flygsand från alperna skapade under senaste istiden upp till 40 m. tjocka lager med sediment med idealiska förutsättningar för vinodling.

Klimat:

Kaiserstuhl har till viss del nästan medelhavsklimat med en årsmedeltemperatur på 9,9°C, en genomsnittlig temperaturskillnad på 18,5°C mellan vinter och sommar, och är därmed en av de varmaste regionerna i Tyskland. Vogesernas regnskugga och klimatpåverkan från Burgund skapar ofta ett varmt och torrt klimat av medelhavskaraktär under sommaren.

 

 

Alla vita viner med varumärket ”Pinot Magma” är producerade på Pinot Gris & Pinot Blanc och har odlats på detta område med vulkaniskt ursprung som ger dessa viner dess komplexa och smakrika karaktär.

 

Se även:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaiserstuhl

Show

Är du över 20?

Vi måste säkerställa att du har rätt ålder inne för att få besöka vår hemsida.