Diwines Logo

Ålderskrav och ansvarsfull alkoholhantering på vår hemsida

För att säkerställa att vår webbplats följer lagar och regler kring hanteringen av alkoholrelaterad information och försäljning, krävs det att du är minst 20 år gammal för att få tillgång till vår webbplats eller genomföra köp hos oss.

Åldersgränsen på 20 år är en grundläggande aspekt av vår strävan att främja en sund och laglig hantering av alkoholprodukter. Därför ber vi om din förståelse och samverkan för att säkerställa att du som besökare eller kund uppfyller ålderskravet innan du fortsätter att utforska vår webbplats eller genomför köp hos oss.